Huishoudelijke Reglementen


Reglementen

Hieronder treft u het huishoudelijk reglementen (versie 15 november 2014) aan die geld voor alle door de RCZ georganiseerde wedstrijden.

Gastvrijheid verlenen aan het bezoekende team

De ontvangende vereniging dient de bezoekende speler(ster)s tussen en na de wedstrijden in de gelegenheid te stellen iets te drinken. Bij met name verenigingen waarbij een kantine in het complex aanwezig is mag dit geen probleem vormen.

Indien een vereniging niet over een kantine beschikt, dient het ontvangende team er in te voorzien dat er flesjes of flessen met water en/of frisdrank, een sportdrank met wat bekertjes aanwezig zijn om aan te bieden aan de tegenstander als boven aangegeven.

Realiseer u dat een tegenstander soms lang naar u onderweg is en hij of zij ook mogelijk op een laat uur nog een uur verder is voordat deze weer thuis in de gelegenheid is om de vochtreserve aan te kunnen vullen. Het is dan ook een goed gebruik dat na een intensieve wedstrijd je de bezoekende tegenstander iets te drinken aanbiedt een tegenstander is tenslotte te gast.

Uitnodigingen versturen

Zoals bekend kunnen de data in de uitnodigingen afwijken van de data zoals vermeld op de RCZ website. De datum vermeld op de uitnodiging is altijd leidend! Het moet echter niet zo zijn dat deze in conflict komt met de mogelijkheden van het uitgenodigde team. Dus ga er vanuit dat indien u onverhoopt een andere dan de datum welke de RCZ heeft gegenereerd, op basis van door u eerder verstrekte gegevens wilt toepassen u altijd in overleg met de teamcaptain van de bezoekende partij gaat, dit tijdig liefst even telefonisch contact opneemt en samen een geschikte vervangende datum bepaalt. Daarna dient u direct deze nieuwe datum aan de RCZ per email doorgeven.

Uw uitnodigingen dient u binnen 3 weken na vrijgave van het competitieschema door de competitieleider van de RCZ te versturen naar de bezoekende teams met tijd datum en route informatie.

Contactgegevens teamcaptain en competitieleider

De contactgegevens van genoemde personen dienen voor aanvang van de competitie compleet te zijn, dus MET telefoonnummer op onze RCZ site te zijn opgegeven om communicatie problemen voor te zijn.

Afmelden wedstrijden

Het thuisspelende team moet conform de reglementen binnen 24 uur de uitslagen op de RCZ site hebben ingevoerd. Het bezoekende team dient deze door het ontvangende team ingevulde stand binnen uiterlijk 10 dagen te accorderen of bezwaar aan te tekenen. Na 10 dagen wordt de ingevulde stand door RCZ automatisch als definitief verwerkt. Houdt daar dus rekening mee.