Toernooi Reglementen


Reglementen

Hieronder treft u de toernooi reglementen (versie 15 november 2014) aan die gelden voor alle door de RCZ georganiseerde toernooien.

Speelgerechtigdheid

Gerechtigd tot deelname aan het RCZ slottoernooi zijn:

 • In hoofdlijn zijn die spelers speelgerechtigd tot deelname aan het slottoernooi van de RCZ welke ten hoogste 3e klasse NBB districtscompetitie hebben gespeeld in het huidige en/of vorige seizoen. De stuurgroep RCZ kan alsnog anders beslissen waarbij de motivering aan de desbetreffende speler/speelster voorgelegd wordt.
 • Spelers kunnen Bonds en NIET Bonds zijn en of behoren tot een gelegenheidsteams.

Toernooivorm

 • Het teamtoernooi wordt in poules gespeeld. De poules worden gelijktijdig gespeeld.
 • Er wordt op tijd gespeeld.
 • De poule-indeling wordt door de toernooileiding verricht.
 • Elke mixwedstrijd bestaat uit drie partijen: één damesdubbel, één herendubbel en één gemengddubbel. Elke herenwestrijd bestaat uit: 1 single en 2 herendubbels

Telling

 • Elke partij vangt aan na het beginsignaal en eindigt bij het eindsignaal; er moet dus doorgeteld worden.
 • De rally tijdens het eindsignaal moet uitgespeeld worden.
 • Scheidsrechters cq. tellers moeten door beide teams onderling worden geregeld.

Shuttles

Shuttles worden door de toernooileiding ter beschikking gesteld.

Prijzen

Voor elke poule wordt er een eerste prijs beschikbaar gesteld.

Inschrijvingen

 • Inschrijvingen dienen per team te geschieden.

 • Elk mixteam bestaat uit minimaal twee heren en twee dames en maximaal vier heren en vier dames. Elk herenteam bestaat uit minimaal vier heren.

 • Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

 • De inschrijving sluit vier weken voor aanvang van het toernooi of zoveel eerder als het maximaal aantal teams is bereikt.

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00 per team en moet worden voldaan door storting op:

  IBAN-nummer: NL22 INGB 0000 9566 26 t.n.v. K.W. van Essen met vermelding van team naam en plaats.

 • Inschrijvingen dienen via de site aangemeld te worden.

 • Deelname impliceert de onvoorwaardelijke acceptatie en naleving van het toernooireglement.

Speelaccommodatie en Speeltijden

 • Deelnemers dienen zich minimaal een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd of op het tijdstip zoals dat in de uitnodiging is aangegeven bij de wedstrijdleiding te melden.
 • Deelnemers mogen zonder toestemming van de toernooileiding de sportaccommodatie niet verlaten.

Algemeen

 • In alle gevallen waar het toernooireglement niet in voorziet of onvoldoende duidelijkheid biedt, kan de toernooileiding die maatregelen nemen die nodig zijn voor een goed verloop van het toernooi.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens het toernooi.